Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

sallto
17:23
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

December 18 2017

sallto
21:36

Widzę w Tobie te dawne miejsca i dalekie drogi do nieskończenia.

Mikrolove

fb.com/mikrolovepl

Tags: love love you
Reposted bychangecolournaturalgingerneressiadancing-shoes
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

April 23 2017

sallto
21:56
9176 bb52
Reposted fromcalifornia-love california-love
21:47
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiedot niedot
sallto
21:45
a może by tak wrócić do zupy? nie mam jeszcze trzydziestki, został jeszcze rok na celebrowanie swojej młodości. a może nawet jedenaście.
— Aleksandra Giee.

September 29 2014

sallto
11:06
11:05
0265 86ed 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaeta eta
sallto
11:02
0704 be10
sallto
11:01

August 29 2014

sallto
16:42
4106 8e13
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianiedot niedot
sallto
16:41
sallto
16:40
6281 82d9 500
Reposted fromnaich naich viaautoobdukcja autoobdukcja
sallto
16:39

August 19 2014

sallto
13:04

August 11 2014

sallto
15:36
Reposted fromout-of-choice out-of-choice
sallto
15:36
Reposted fromout-of-choice out-of-choice

August 02 2014

sallto
20:59
sallto
20:54
0411 2592 500
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viafairyland fairyland
sallto
20:54
Reposted fromout-of-choice out-of-choice

July 06 2014

sallto
23:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...